Könyvvizsgálat

Mi a könyvvizsgáló feladata?

A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a nyilvántartások, pénzügyi beszámolók ellenőrzését végzi el, majd az ellenőrzés alapján független könyvvizsgálói véleményt fogalmaz meg.
A könyvvizsgálat ma már nem jelenti kézzel fogható könyvek vizsgálatát, hiszen a mai rendszerekben az eredetileg könyv formában meglévő nyilvántartások nagy része már elektronikus formában létezik. A könyvvizsgálat során ezeket a „könyveket”, és az ezek alapján készült beszámoló formáját, tartalmát, összeállításának elvét, nyilvánosságra hozatalát vizsgáljuk.

Miért van szükség könyvvizsgálatra?
Az egyszerű, de a lényeget elleplező válasz az lehetne: mert a jogszabályok előírják.
Valójában a közzétételre kerülő beszámoló felülvizsgálatára azért van szükség, hogy a vállalkozástól független szakember is kijelentse, hogy a beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel, megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
Hiszen a beszámoló felhasználói garanciákat akarnak arra, hogy az a kép, amit a vállalkozás önmagáról összeállított, mentes a lényeges hibáktól. A beszámoló felhasználói közé tartoznak a tulajdonosok, a hitelezők, a hatóságok, a potenciális befektetők. A beszámoló valódiságáról szóló garanciát a vállalkozástól független könyvvizsgáló adja meg a pénzügyi beszámoló elválaszthatatlan részét képező könyvvizsgálói jelentés formájában.

 

A könyvvizsgálat ára
A könyvvizsgáló felelősséget vállal a kiadott jelentésért, így ehhez a megfelelő bizonyítékokat be kell szereznie. Gyakran ez azt jelenti, hogy meg kell ismerni, tesztelni kell a vállalkozásnál működő rendszereket, ami minden egyes vállalkozásnál más-más mennyiségű munkát jelent.
A könyvvizsgálat díja a ráfordított munkától, a vállalkozás méretétől, komplexitásától, az igényelt szolgáltatás jellegétől és a vállalt kockázattól függ, így díjajánlatunkat mindig ennek figyelembe vételével alakítjuk ki, ezért nincs a tevékenységnek fix árazása.
Mint minden szolgáltatásra, a könyvvizsgálatra is igaz, hogy a jó minőségű munkát meg kell fizetni és nem biztos, hogy a legkisebb költséggel járó megoldás a legelőnyösebb a szolgáltatás megrendelőjének.

A könyvvizsgálat fázisai
A könyvvizsgáló jelentése az év végi számokhoz, a nyilvánosságra hozott információkhoz kapcsolódik, ezért munkánk döntő részét a mérlegkészítés után, a vállalkozás vezetése által összeállított beszámoló birtokában végezzük el. A helyszíni, dokumentumalapú vizsgálatok alapján olyan dokumentációs, elemzési feladatok is kapcsolódnak a könyvvizsgálathoz, amelyeket irodánkban végzünk. A fenti két nagy fázis elvégzése után adjuk ki a könyvvizsgálói jelentést, hiszen csak ez alapján nyerhetünk bizonyosságot a beszámoló valódisága és megfelelősége felől.
Emellett azonban a vállalkozások vezetői jellemzően igénylik, hogy a könyvvizsgáló folyamatosan rendelkezésükre álljon az őt érintő szakmai kérdések megvitatásához, így a könyvvizsgálatba tanácsadói tevékenységet is beépítünk, mindig az adott vállalkozás igényeihez mérten.
Azonban a könyvvizsgálat mellett nyújtható további szolgáltatások körét törvényben és a kamara belső szabályzataiban határozzák meg, így a könyvvizsgálati ügyfelek számára csak ezek az egyéb szolgáltatások elérhetők. Nem könyvvizsgált ügyfelek számára a szolgáltatások széles skáláját nyújtjuk szakmai felkészültségünk és munkatapasztalatunk alapján. Cégünknél ezek a szolgáltatások a belső ellenőrzés államháztartási ügyfelek részére, üzleti tanácsadás, adótanácsadás és könyvelés.

 

52/323-534